Протезиране

Зъбно протезиране / Протетчина стоматология


С цел постигане напълна яснота на термина, предварително ще разясним двата метода – безпрагово (тангенциално) изпиляване и прагово изпиляване:

Безпраговото (тангенциално) изпиляване


Недостатъци на метода:

  • преходът изпилена/неизпилена област е неясен и зъботехника не знае от къде точно трябва да започне конструкцията с която ще възстановим зъба. С цел да не остане непокрита от коронката част от пънчето, зъботехникът често удължава по посока на венеца ръба на последната. Това поставяне върху зъба води до натиск на венеца от ръба на корона или “захапването” му. Натискът върху венеца води до недоброто му кръвоснабдяване и до възпаление, като впоследствие се отдръпва надолу “бяга от натиска, зъбът се оголва под коронката”
  • с цел да няма проблеми при циментиране, зъботехниците моделират короните по-широки от размера на пънчето. Последствията в устата са: венецът бива “захапан”, подпъхва се под ръба на короната, натиснат той страда, с времето цимента, често на фосфатна основа, с който е била циментирана коронката и попълващ това несъответствие в размерите се разтваря от слюнката и се получава процеп – идеална ниша за микроорганизмите. Те базпощадно атакуват зъбната тъкан на пънчето, предизвиквайки вторичен кариес, развиващ се скрито под коронката. Това е причина често под конструкции да се развиват пулпити и периодонтити (засягане на пулпата) и, разклащане, отлепяне и отпадане на конструкцията след време
  • острият ръб на коронката и отдръпналия се венец освобождават място и задържат хранителни остатъци, които разлагайки се водят до: лош дъх, възпалени венци, напредване на процеса в дълбочина, съпътстван от загуба на кост – разклащане на зъба, парадонтални джобове и парадонтопатии (заболявания на зъбодържащите тъкани), оголване на пънчето, лоша естетика, оцветяване на венеца.

Казано искрено – поставяне на “бомба със закъснител”, чието “детониране” води до необратима загуба на тъкани.
Всички описани и много други недостатъци на безпраговото изпиляване се решиха с праговата препарация. В частната си практика д-р Марков винаги е лобирал за праговото изпиляване.

Прагово изпиляване, що е то праг?


Преимущества:

  • коронката стъпва върху пънчето, а не го “възсяда”. Зъботехникът ясно вижда прага и знае откъде да започне моделирането ръба на коронката. Конструкцията ляга плътно върху пънчето, без да “натиска”, “хапе” венеца.
  • избягва се “раздуването” на корона, за да легне върху пънчето – основна причина безпраговите корони често да бъдат с размери по-големи от съответните на дадените зъби. Не се получава “свръхконтуриране” – причина за пренатоварване на зъба и лоша естетика.
  • поради факта, че короната следва естествения контур на корена, нейният “ръб” не задържа храна. Отпадат проблемите с венците.
  • съвременният подход е праговите корони да се циментират с керамични или глас-йономерни цименти, които не се разтварят с времето от слюнката.

Така, накратко описан, методът дава представа за перфектно решение, което е необходимо да е последвано от перфектно изпълнение.

Информацията е с опознавателна цел. Тя е поднесена сбито и непълно.

Ключов момент за добрата адхезия на короните, мостовете към зъбните пънчета или на пломбите към зъба е награпавеността на последните. Класически това се постига със слаби киселини /ечинг процес/ но това крие много рискове впоследствие – чуствителност на зъба след пломбиране, отлепване на короните поради останали киселини хидроокиси по метала и драстично влошаване на връзката лепило/метал. С въздушно – алуним окисното абразиране, тези недостатъци не се наблудават!


Нашият съвет: при възникнали въпроси не се притеснявайте да ги зададете на д-р Марков.