Много често в Стоматологичната Хирургия се вадят ретенирани (задържани в растежа в костта зъби), кариозни, пулпитни, периодонтитни, пародонтитни зъби. Основното усложнение след ваденето, често съпътствано с голяма костна рана, е попадането на храна в нея и вторична инфекция. Все повече пациенти желаят след това да си сложат импланти. Това и много други последващи процедури изискват да се сложи така нарения Костозаместителен материал. Разбира се колкото от генетичен близък до човека или от човешки произход е той, толкова по-добре се интегрира. В случай, че ние можем да смелим и обработим изваден зъб, зъби и получената смес (зъбен графит) върнат в костната рана, тогава резултати са най-добри!!! Избягва се реакция на отхвърляне, става бързо и лесно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *