Детска стоматология

Детска стоматология. Лечение на пулпит и кариеси при деца. Кореново лечение


Предмет на детската стоматология са временните зъби, непосредствено “пробили” постоянни и с незавършено кореново развитие постоянни. Много родители пренебрегват временните зъби, но трябва да бъдат наясно, че те страдат от всички заболявания както и постоянните. Нелекуваните кариеси прерастват в дълбок кариес, след това в пулпит, периодонтит, гангрена и много често се стига до умътрвяване на нерв на млечния зъб или неговото изваждане. Лечението им е два пъти по-важно поради:

Временните зъби

  • предотвратяване на ранна загуба и нарушаване така на нормалната подредба на постоянните
  • болка създаваща още в ранна възраст страх от стоматологични манипулации
  • нарушаване на дъвкателния акт и от тук и правилното хранене на един подрастващ организъм
  • увреждане на зародишите на постоянните зъби
  • следене за правилното развитие на постоянните зъби, тяхната подредба и състояние
  • ранно диагностициране на заболявания на меките тъкани и тяхното лечение
  • приучаване на децата на отговорност и създаване на доверие към стоматолозите.
Лечение на пулпит при деца
Кариес при деца
Лечение на напреднал кариес при деца
Лечение на кариеси при деца
Детски зъболекар
Детска стоматология
Дълбок кариес при деца
Детска зъбна хигиена

Пулпит при децата

Трябва да се знае, че при децата развитието на кариеси на временни зъби става в пъти по-бързо от тези на постоянните и от една ” малка черна точица или дупчица” се стига до диагнозата пулпит. Това се дължи на:

  • по-слабата степен на минералицация на временните зъби
  • страхът от стоматологични интервенции и криенето на болка от родителите
  • тенденция за немиене на зъбките.

Временните зъби се пломбират по същите методи както и постоянните. По-особени са подходите при кореновото лечение. Това се дължи на факта, че “от долу” се развиват зародишите на постоянните и при невнимателна обработка на каналите , могат последните да се засегнат. В близкото минало се е практикувало или вадене на временния зъб или влагането на вещества които мумифицирали остатъците от неговата пулпа. Поради това, че ваденето води след себе си загуба на мястото за постоянния зъб, а мумификацията до увреждания на зародишите , все повече се налагат методите за обработка на каналите и влагането в тях на вещества на Ca(OH)2 основа като временно запълване. Разбира се старите методи са актуални и преценката е в ръцете на стоматолога, тъй като и те имат свои преимущества. Решението е много деликатно, както и работата с малките пациенти.

Профилактика и мотивация за орална хигиена

Детска устна хигиена
Почистване на детски зъби
Детски зъболекар
Миене на детски зъби
Кариес на млечен зъб лечение
Превенция кариес
Детски стоматолог
Детски стоматологичен кабиннет

Д-р Марков препоръчва при децата да се наблегне на профилактиката и мотивацията за орална хигиена. Да се обърне внимание и на родителите да следят хигиената на децата и да бъдат стартелно информирани за методи на лечение и последиците от загуба на временни зъби преждевременно.

Информацията е с опознавателна цел. Тя е поднесена сбито и непълно.


Нашият съвет: при възникнали въпроси не се притеснявайте да ги зададете на д-р Марков.