Рентген

Марков-дент вече разполага и с дентален кугел/рентген/ от последно поколение за стоматологични цели.

RXDC X-RAY UNIT

Ефективността на RXDC произтича от комбинация от модерна технология и изключителен капацитет за създаване на изображения с висока разделителна способност. Рентгеновият апарат RXDC осигурява първокласна производителност, практичност и технология. RXDC разполага с високочестотен (DC) генератор с постоянен потенциал и много малко фокусно петно (0,4 mm), способно да предостави резки, детайлни изображения, като същевременно гарантира удобство при работа и ниски дози за пациента. По-висока производителност с RXDC, рентгеновото устройство, което съчетава изображения с висока разделителна способност, ергономичен дизайн и ниски дози рентгенови лъчи.