Цени

Цените на стоматологичните услуги предлагани в кабинета са базови за рутинните зъболекарски дейности, извършвани в работно време. Извънредни и спешни стоматологични услуги се провеждат при допълнително заплащане +50 % от стойността на извършената в деня на посещението манипулация (важи са събота/неделя, официални почивни дни, повикване след 19.30ч през работни дни)

Цените в сайта са ориентировъчни, в зависимост от спецификата на конкретния случай, те могат да варират. Тъй като тук няма как да бъдат описани всички възможности за лечение/работа/материали/процедури, след преглед се изготвя крайна сума, която бива съгласувана с клиента. При възникнала нужда от промяна в плана за лечение цената отново се съгласува с клиента.

Прегледи, профилактика, хигиена

Първичен преглед на нов пациент – 50 лв
(обстоен преглед, снемане на зъбен статус, изготвяне на досие, анализ на рентгенови снимки и изработване на подходящ лечебен план)
*При започване на лечението цената на прегледа се приспада

Профилактичен преглед – 30 лв

Зъбен камък и избелване

Почистване на зъбна плака и зъбен камък с ултразвук – цяло съзъбие – 70 лв

Почистване на зъбен камък и полиране с Airflow – цяло съзъбие – 70-100 лв

Почистване на зъбен камък и полиране с Airflow – на зъб – 15 лв / зъб

Почистване на зъбна плака с четка и полирна паста – 40 лв

Полиране на цялото съзъбие с Air Flow – 50 лв

Вътрешно избелване на оцветени зъби след кореново лечение (без пломба) – 70 лв

Избелване на зъбите в домашни условия (нощно, дневно) – 250-300 лв

Професионално избелване на зъбите в кабинета – 600 лв

Консервативно лечение


Лечение на кариес

Изработване на обтурация с фотополимер (пломба) – 80 лв

Обтурация с глас йономерен цимент – 60 лв

Поставяне на силант – 50 лв / зъб

Лечение на пулпит и периодонтит

Лечение на един коренов канал –  механична и медикаментозна обработка – 100 лв

Запълване на един коренов канал със сийлър и гутаперка – 50 лв

Прохождане и разпълване на коренов канал и поставяне на временна вложка (лекарство) – 80 лв

Промивка на коренов канал (на посещение) – 20 лв

Поставяне на радикуларен щифт – 50 лв

Възстановяване на силно разрушени зъби

Изграждане на пънче с химио – фотополимер – 70-100 лв

Ажустиране и циментиране на парапулпарен щифт – 50-80 лв

Ажустиране и циментиране на радикуларен щифт метален / фиброщифт – 60-80 лв

Почистване на кариозна маса и поставяне на временна обтурация (пломба) – 40 лв

Други

Отстраняване на радикуларен щифт – 50 лв

Отстраняване на стара обтурация – 40 лв

Поставяне на CaOH и ГЙЦ с цел биологично лечение – 40 лв

Обтуриране на перфорация с МТА – 50-80 лв

Поставяне на флуорен лак – 10 лв / зъб

Протетична стоматология


Неснемаемо/неподвижно протезиране

Корона от металокерамика трислойна – безпрагова – 350 лв

Корона от металокерамика трислойна – прагова – 450 лв

Прагов порцелан / розова керамика – 40 лв

Корона бленд керамика – 200 лв

Метална обвивна корона – 80-150 лв

Порцеланова корона (чиста керамика – IPS e.max full layer) – 450 лв

Циркониева корона (безметална корона) – 750 лв

Цирконий-керамична корона (безметална корона) – 800 лв

Ендокорона – 400 лв

Временна корона – 70 лв

Сваляне на корона – 50 лв

Порцеланова фасета – 750 лв

Залепвне на коронка/мост – 40 лв / зъб

Изработване на мост без изпиляване на зъбите (адхезивен мост) – 850 лв

Поставяне на имплант – 1200 лв

Снемаемо/подвижно протезиране

Плакова протеза с метални куки – цяла / частична – 350 лв

Еластична (мека) протеза – 800-900 лв

Моделно лята протеза с траверси / стави – 1000 лв

Моноредуктор – 650-750 лв

Поправка на протеза – 100 лв

Моделно ляти щифтови изграждания на дълбоко разрушени корени

Пинлей от неблагородна сплав – 150 лв

Пинлей от полублагородна сплав – 250 лв

Пинлей от благородна сплав – 350 лв

Порцеланов инлей, онлей – 400 лв

Хирургична стоматология


Цената на хирургичните дейности се определя след анализ на рентгенова снимка, интраорален преглед и план на избрания хирургичен подход

Терминална / проводна анестезия – 25лв

Екстракция на временен зъб – 25лв

Екстракция на еднокоренов зъб – 50лв

Екстракция на многокоренов / дълбокофрактуриран зъб – 100-150лв

Екстракция на мъдрец – 150лв

Екстракция на ретиниран / полуретиниран мъдрец – 300лв

Интраорална инцизия на абсцеси и флегмони с поставяне на дрен – 50лв

Спиране на локален кръвоизлив с ГЕЛАСПОН – 30лв

Спиране на локален кръвоизлив чрез шев – 50лв

Циркумцизио на полуретиниран зъб – 100лв

Кюретаж, промивка, поставяне на антибиотик Alvogyl – 50лв

Имплантологична стоматология


Поставяне на имплант и надстройка

Вариант имплант Alpha Bio – 1200лв

Вариант с BIO-HORIZON – 2000лв

Протезиране с металокерамична корона върху имплант

Върху имплант Alpha Bio – 400лв

Върху BIO-HORIZON – 450лв

Ренгенография


Секторна ренгенография (без разчитане) – 10лв

Секторна ренгенография (с разчитане) – 15лв

Секторна, паралелна ренгенография (без разчитане) – 15лв

Секторна, паралелна ренгенография (с разчитане) – 20лв

Секторна, паралелна ренгенография (с разчитане и план на лечение) – 50лв

Интраорална единична паралелна графия на сектор от 3 зъба (без разчитане) – 10лв

Интраорална единична паралелна графия на сектор от 3 зъба (с разчитане) – 15лв

Интраорална единична паралелна графия на сектор от 3 зъба (с разчитане и план на лечение) – 25лв

Интраорална единична паралелна графия на сектор от 3 зъба (с въвеждане на ендодонтски инструмент или сонда в мекотъканно-костен канал/фистула) – 35лв

Графиране с цел диагностициране на камъни в подчелюстна слюнчена жлеза – 25лв

Графиране с цел диагностициране на ретинирани зъби в небцето или в горна и долна челюсти – 25лв

Периодонтална хирургия


Презервация на единична алвеола с косто-заместител на материя и фибро мембрана – 500лв

Презервация на 2 алвеоли с костозаместител и фибро мембрана – 600лв

Отворен кюретаж с впоследствие налагане на косто-заместител и фибро мембрана на сектор от един зъб – 500лв

Отворен кюретаж с впоследствие налагане на косто-заместител и фибро мембрана на сектор от 3 зъба – 700лв

Гингивопластика на венечна рецесия на един зъб с костно-заместител и фибро мембрана – 500лв

Гингивопластика на венечна рецесия с косто-заместител и фибро мембрана на сектор от 2 до 3 зъба – 700лв

Костопластика на костен дефект около един зъб с косто-заместител и фибро мембрана – 500лв

Костопластика на костен дефект с косто-заместител и фибро мембрана около 2 до 3 зъба – 700лв

Костопластика на костен дефект около един имплант с косто-заместител и фибро мембрана – 500лв

Костопластика на костен дефект с косто-заместител и фибро мембрана около 2 до 3 импланта- 1000лв

Аугментация на костен гребен на сектор от три зъба – 1000лв

Лазерна терапия


Лазер антисептична обработка на канал – 30лв

Лазер фотодинамична обработка на канал – 35лв

Лазер кюретаж на единичен пародонтален джоб – 40лв

Лазер кюретаж на сектор 3 зъба – 100лв

Лазер кюретаж на сектор над 3 зъба – 150лв

Лазер фотодинамична обработка на единичен пародонтален джоб – 50лв

Лазер фотодинамична обработка на единичен пародонтален до 3 зъба – 120лв

Лазер фотодинамична обработка на единичен пародонтален над 3 зъба – 170лв

Премахване на къса юздичка с лазер/Френулотомия/ – 150лв

Изрязване на прораснал венец междузъбно пространство /Гингивотомия/ с лазер – 30лв

Премахване с лазер на венечен капишон над мъдрец /Циркумцизия/ – 150лв

Избелване с лазер-активиращи се препарати на единичен зъб – 30лв

Избелване с лазер-активиращи се препарати на сектор 3 зъба – 70лв

Избелване с лазер-активиращи се препарати на цял фронт /6 зъба/ – 120 лв

/последните три цени НЕ включват предхождащите процедури по почистване на зъбен камък и полиране на зъбите. Те се заплащат отделно!!!!/

Лазер обработка на афта, херпес и устен ъгъл /Ангуларен хейлит/ – 50лв


Нашият съвет: питайте без да се притеснявате. Използвайте най-удобния за вас начин, но не забравяйте, че личния ви контакт с д-р Иван Марков е най-доброто решение.