Цени

Цените на стоматологичните услуги предлагани в кабинета са базови за рутинните зъболекарски дейности, извършвани в работно време. Извънредни и спешни стоматологични услуги се провеждат при допълнително заплащане +50 % от стойността на извършената в деня на посещението манипулация (важи са събота/неделя, официални почивни дни, повикване след 19.30ч през работни дни)

Цените в сайта са ориентировъчни, в зависимост от спецификата на конкретния случай, те могат да варират. Тъй като тук няма как да бъдат описани всички възможности за лечение/работа/материали/процедури, след преглед се изготвя крайна сума, която бива съгласувана с клиента. При възникнала нужда от промяна в плана за лечение цената отново се съгласува с клиента.


Прегледи, профилактика, хигиена

Първичен преглед на нов пациент – 50 лв
(обстоен преглед, снемане на зъбен статус, изготвяне на досие, анализ на рентгенови снимки и изработване на подходящ лечебен план)
*При започване на лечението цената на прегледа се приспада
Профилактичен преглед – 30 лв


Зъбен камък и избелване

Почистване на зъбна плака и зъбен камък с ултразвук – цяло съзъбие – 70 лв
Почистване на зъбен камък и полиране с Airflow – цяло съзъбие – 70-100 лв
Почистване на зъбен камък и полиране с Airflow – на зъб – 15 лв / зъб
Почистване на зъбна плака с четка и полирна паста – 40 лв
Полиране на цялото съзъбие с Air Flow – 50 лв
Вътрешно избелване на оцветени зъби след кореново лечение (без пломба) – 70 лв
Избелване на зъбите в домашни условия (нощно, дневно) – 250-300 лв
Професионално избелване на зъбите в кабинета – 600 лв


Консервативно лечение

Лечение на кариес

Изработване на обтурация с фотополимер (пломба) – 80 лв
Обтурация с глас йономерен цимент – 60 лв
Поставяне на силант – 50 лв / зъб

Лечение на пулпит и периодонтит

Лечение на един коренов канал –  механична и медикаментозна обработка – 100 лв
Запълване на един коренов канал със сийлър и гутаперка – 50 лв
Прохождане и разпълване на коренов канал и поставяне на временна вложка (лекарство) – 80 лв
Промивка на коренов канал (на посещение) – 20 лв
Поставяне на радикуларен щифт – 50 лв

Възстановяване на силно разрушени зъби

Изграждане на пънче с химио – фотополимер – 70-100 лв
Ажустиране и циментиране на парапулпарен щифт – 50-80 лв
Ажустиране и циментиране на радикуларен щифт метален / фиброщифт – 60-80 лв
Почистване на кариозна маса и поставяне на временна обтурация (пломба) – 40 лв

Други

Отстраняване на радикуларен щифт – 50 лв
Отстраняване на стара обтурация – 40 лв
Поставяне на CaOH и ГЙЦ с цел биологично лечение – 40 лв
Обтуриране на перфорация с МТА – 50-80 лв
Поставяне на флуорен лак – 10 лв / зъб


Протетична стоматология

Неснемаемо/неподвижно протезиране

Корона от металокерамика трислойна – безпрагова – 350 лв
Корона от металокерамика трислойна – прагова – 450 лв
Прагов порцелан / розова керамика – 40 лв
Корона бленд керамика – 200 лв
Метална обвивна корона – 80-150 лв
Порцеланова корона (чиста керамика – IPS e.max full layer) – 450 лв
Циркониева корона (безметална корона) – 750 лв
Цирконий-керамична корона (безметална корона) – 800 лв
Ендокорона – 400 лв
Временна корона – 70 лв
Сваляне на корона – 50 лв
Порцеланова фасета – 750 лв
Залепвне на коронка/мост – 40 лв / зъб
Изработване на мост без изпиляване на зъбите (адхезивен мост) – 850 лв
Поставяне на имплант – 1200 лв

Снемаемо/подвижно протезиране

Плакова протеза с метални куки – цяла / частична – 350 лв
Еластична ( мека ) протеза – 800-900 лв
Моделно лята протеза с траверси / стави – 1000 лв
Моноредуктор – 650-750 лв
Поправка на протеза – 100 лв

Моделно ляти щифтови изграждания на дълбоко разрушени корени

Пинлей от неблагородна сплав – 150 лв
Пинлей от полублагородна сплав – 250 лв
Пинлей от благородна сплав – 350 лв
Порцеланов инлей, онлей – 400 лв


Хирургична стоматология

Цената на хирургичните дейности се определя след анализ на рентгенова снимка, интраорален преглед и план на избрания хирургичен подход
Терминална / проводна анестезия – 25лв
Екстракция на временен зъб – 25лв
Екстракция на еднокоренов зъб – 50лв
Екстракция на многокоренов / дълбокофрактуриран зъб – 100-150лв
Екстракция на мъдрец – 150лв
Екстракция на ретиниран / полуретиниран мъдрец – 300лв
Интраорална инцизия на абсцеси и флегмони с поставяне на дрен – 50лв
Спиране на локален кръвоизлив с ГЕЛАСПОН – 30лв
Спиране на локален кръвоизлив чрез шев – 50лв
Циркумцизио на полуретиниран зъб – 100лв
Кюретаж, промивка, поставяне на антибиотик Alvogyl – 50лв


Имплантологична стоматология

Поставяне на имплант и надстройка
Вариант имплант Alpha Bio – 1200лв
Вариант с BIO-HORIZON – 2000лв

Протезиране с металокерамична корона върху имплант
Върху имплант Alpha Bio – 400лв
Върху BIO-HORIZON – 450лв


Ренгенография

Секторна ренгенография (без разчитане) – 10лв
Секторна ренгенография (с разчитане) – 15лв
Секторна, паралелна ренгенография (без разчитане) – 15лв
Секторна, паралелна ренгенография (с разчитане) – 20лв
Секторна, паралелна ренгенография (с разчитане и план на лечение) – 50лв
Интраорална единична паралелна графия на сектор от 3 зъба (без разчитане) – 10лв
Интраорална единична паралелна графия на сектор от 3 зъба (с разчитане) – 15лв
Интраорална единична паралелна графия на сектор от 3 зъба (с разчитане и план на лечение) – 25лв
Интраорална единична паралелна графия на сектор от 3 зъба (с въвеждане на ендодонтски инструмент или сонда в мекотъканно-костен канал/фистула) – 35лв
Графиране с цел диагностициране на камъни в подчелюстна слюнчена жлеза – 25лв
Графиране с цел диагностициране на ретинирани зъби в небцето или в горна и долна челюсти – 25лв


Периодонтална хирургия

Презервация на единична алвеола с косто-заместител на материя и фибро мембрана – 500лв
Презервация на 2 алвеоли с костозаместител и фибро мембрана – 600лв
Отворен кюретаж с впоследствие налагане на косто-заместител и фибро мембрана на сектор от един зъб – 500лв
Отворен кюретаж с впоследствие налагане на косто-заместител и фибро мембрана на сектор от 3 зъба – 700лв
Гингивопластика на венечна рецесия на един зъб с костно-заместител и фибро мембрана – 500лв
Гингивопластика на венечна рецесия с косто-заместител и фибро мембрана на сектор от 2 до 3 зъба – 700лв
Костопластика на костен дефект около един зъб с косто-заместител и фибро мембрана – 500лв
Костопластика на костен дефект с косто-заместител и фибро мембрана около 2 до 3 зъба – 700лв
Костопластика на костен дефект около един имплант с косто-заместител и фибро мембрана – 500лв
Костопластика на костен дефект с косто-заместител и фибро мембрана около 2 до 3 импланта- 1000лв
Аугментация на костен гребен на сектор от три зъба – 1000лв


Нашият съвет: питайте без да се притеснявате. Използвайте най-удобния за вас начин, но не забравяйте, че личния ви контакт с д-р Иван Марков е най-доброто решение.