Лазерна терапия

Лазерна терапия


Предимства на лечението със светлина:

  1. Процесът на проникване на светлина с интензивност способна да предизвика деструкция на тъкан е самоограничен от коефициента на поглъщане. Средната дълбочина на ефективно проникване на светлината до фазите на травмиране на клетките е само няколко десети от милиметъра.
  2. Тъканите с по-висок коефициент на поглъщане, като нервните окончания и кръвоносните съдове поемат по-голямо количество светлина и първи достигат до фазата на коагулация. Това винаги е придружено с оптималните условия за работа – в сухо поле, без кръв и болка.
  3. Коагулираната тъкан запечатва разреза и служи като превръзка.
  4. За около 1-2 денонощия организмът отхвърля травмираните клетки и раната бързо се затваря, благодарение на силно активираните клетки от долния слой.
  5. За разлика от традиционните хирургични разрези, където зарастването започва от мястото на съшиването с конци, при използване на светлина, процесът на заздравяване започва от силно активираните клетки от дъното на разреза към началото му. Това определя и специфичната характеристика на заздравялата рана – без ръбци и без белези.

Ендодонтска обработка

Лазерната обработка на коренов канал е допълнителен, мощен, дезинфекционен метод и се извършва задължително след класическа механична и химична ендодонтска обработка.

Лазерното лъчение, въведено в кореновия канал предизвиква коагулация на остатъчна пулпа и унищожава микроорганизмите, без да травмира твърдите тъкани. При неколкократна обработка с лазер, придружена от междинни промивки се премахва размазания слой, премахват се евентуални пулпни остатъци, запечатват се входовете на латералните и дентинови канали. Постига се висока степен на дезинфекция на канала с много висока вероятност за надеждно и предсказуемо лечение.


Лазерна резекция

Лазерната резекция е уникален, съвременен метод за лечение, при който светлинната енергия се концентрира в повърхностния слой на тъканите с цел термична деструкция. Правенето на разрезите се характеризират с липса на болка, липса на кръв, наличие на коагулационна зона, която служи като превръзка, наличие на стимулиран клетъчен слой под разреза, който е предпоставка за бързо зарастване. Зрастването започва от дъното на разреза към началото (за разлика от зарастването при закрепване с конци), което осигурява липса на ръбци и белези.


Лазерна пластика

Лазерната пластика е допълнителна разновидност на метода на лазерна резекция, чрез който се постига по-плавно, послойно премахване на тъкан. Използва се ефектът на повърхностно загряване на тъканите, предизвикващо дехидратация и тяхното свиване. Извършва се чрез бавно плъзгане на активиран връх на лазерния световод върху повърхността на тъканта, подлежаща на премахване. Осигурява постепенно, точно контролиране на желания контур или обемна форма на третираната зона. Постигат се по-малки травматично зони, по-прецизна обработка, по-малък риск от грешки. Методът предоставя условия за работа винаги в сухо поле, в съчетание с предимствата на лазерната резекция – без кръв, без болка и бързо възстановяване на тъканите под трвмираната зона.

Методът е предпочитан от лекуващия при премахване на прораснала гингива около корена на зъба, преимплантити, оформяна коронка на зъба, освобождаване на операционното поле при шиечни кариеси, пулпотомии.


Лазерен кюретаж на пародонтални джобове

Лазерният кюретаж е рутинен, високоефективен метод за отстраняване на инфектираната гранулационна тъкан. Въведената в джоба лазерна енергия, със сравнително ниска интензивност, предизвиква коагулация и последващо бързо премахване (за около денонощие) на некротичната и инфектираната част от епитела. Процесът е придружен и с предизвикан механичен атачмънт, подобряващ условията за зарастване, вследствие на което се наблюдава и усещане за незабавен ефект.

На пациента е спестен дискомфортът от кръвотечение, ограниченията в приемане на храна, промените в социалната и професионална активност.


Лазерна обработка на лигавични заболявания – афти, декубитуси, херпеси, хейлити

Върхът на световода се насочва перпендикулярно на лезията, на разстояния около 2мм извън и около 5-10мм над лезията. Стартира се лазерното лъчение. Върхът на световода се движи бавно, спираловидно от периферията към центъра. Лезията ще започне повърхностно да се коагулира (повърхността ще получи млечно-бял вид).

Рязане на къса юздичка /Frenulotomy/

Френулотомия – Операцията се извършва в сухо поле. Най-често се работи без анестезия. Не се налага последващо поставяне на шев, намалява се до минимум следоперативния оток и болка.

Абсцес – Бърз, ефикасен метод. Едновременно с инцизията около разреза се оформя коагулирана тъкан, която служи като дренаж. При необходимост може да се стерилизира и ложето на абсцеса.

Разкриване на импланти. Лечение на периимплантити. Препочитан метод за разкриване на импланти. Атравматичен, без болка, осигурява сухо поле с добра видимост. При периимплантити елеминира инфектираната тъкан, без засягане на импланта. Под зоната на коагулация формира силно стимулирана тъкан, способстваща за бързо възстановяване.

Отстраняване на фиброми, папиломи, епулуси. Може да се извърши с локална анестезия или без анестезия. Изтегля се леко фиброма с пинцета нагоре. С бавни движения и с лек натиск започва да се отпрепарира тъканта, като през цялото време леко се повдига с пинцета до пълното премахване. Не се налага превръзка на оперативното поле. Фибромът се изпраща за хистологично изследване. Окончателното възстановяване настъпва след няколко дни.

Фотодинамична обработка на пародонтални джобове (толуидиново синьо)
Фотодинамична обработка коренови канали (толуидиново синьо)
Избелване на зъби с фото активиращи се препарати от лазер